Kurs i vindusrestaurering mars 2019

Kulturenheten i Ringerike kommune og Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs i vindusrestaurering.

Vi ønsker å styrke bygningsvernkompetansen på Ringerike og avholder kurs i vindusrestaurering. Kurset avholdes i den fredete Riddergården i Hønefoss. Kursholder er tradisjonshåndverker Casper Juul Berthelsen.

Kurs i vindusrestaurering er et introkurs for håndverkere og nevenyttige eiere av eldre hus. Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan man kan sette i stand vinduer etter antikvariske retningslinjer. Du vil lære kort om demontering, rengjøring, kitting, m.m.

Arrangører er kulturenheten i Ringerike kommune og Buskerud bygningsvernsenter.

 

Praktisk info

 

18.-22. mars:

Kurs på dagtid for håndverkere

Kursavgift: 2500,-

 

29.-31. mars: (NB: fulltegnet)

Helgekurs for huseiere og andre interesserte (fredag kveld og på dagtid lørdag og søndag)

Kursavgift: 1500,-

 

Påmelding til po...@buskerudbygningsvern.no innen 15. mars.

NB: begrenset antall plasser!


Publisert 3. januar 2019, oppdatert 26. februar 2020.