Seminar om bjelkehogging 3. til 6. april 2018

Buskerud bygningsvernsenter og Norsk Håndverksinstitutt inviterer til seminar om bjelkehogging og telging på 1800-tallet, med særlig fokus på sakseslipte bjelkehoggerøkser. Seminaret finner sted på Rødtangen gamle tollstasjon 3.-6. april 2018.

Fra 1600-tallet til litt ut på 1900-tallet var det stor produksjon av hogde bjelker på Sør- og Østlandet, og mange store sakseslipte bjelkehoggerøkser finnes rundt omkring på museene. Hvordan er de svære øksene å hogge med, og hva er det ved dem som gjør dem spesielt egna til dette arbeidet? Vi ser på tradisjonen fra Østlandet, nærmere bestemt i Oslofjordområdet, hva kjennetegner den, og hva skiller den fra andre?

Bjelkehoggerseminaret vil bestå av velskling mellom foredrag og samtaler om det vi kjenner fra tradisjonen, og praktisk øving i form av hogging, øving og prøving med økser og tømmer. 

Veiledere er Jarle Hugstmyr, Trond Oaland og Axel Weller.

Sted Rødtangen gamle tollstasjon, Tolderstien 5, Holmsbu

Målgruppe Håndverkere og andre interesserte

Overnatting Overnatting i den gamle tollstasjonen er inkludert i kursavgiften. Husk egen sovepose eller sengetøy.

Mat og drikke Deltakere må ha med matpakke. Det er kjøkken og mulighet for å grille. Vi sørger for varm drikke. 

Påmelding Innen fredag 23. mars til po...@buskerudbygningsvern.no. 

Kursavgift 2200,-

Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk håndverksinstitutt

Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme. Publisert 22. februar 2018, oppdatert 26. februar 2020.