Søknadsverksted 30. og 31. januar 2018

Eier du et verneverdig hus du ønsker å sette i stand? Det finnes flere tilskuddsordninger for restaurering av hus. Buskerud bygningsvernsenter arrangerte to informasjonskvelder om tilskuddsordninger i januar 2018.

Huseiere, lag og foreninger kan søke om tilskudd til istandsetting og sikring av bygninger og anlegg med kulturhistorisk verdi. Det er også mulig å søke om tilskudd til formidling og kurs.

Buskerud bygningsvernsenter inviterer derfor til to åpne informasjonskvelder hvor representanter fra Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen og Buskerud fylkeskommune kommer for å informere om sine tilskuddsordninger.  

På søknadsverkstedet får du tips og råd om hvem som kan søke om tilskudd, og hvor og hvordan man søker.  Søknadsverkstedet er rettet spesielt mot huseiere, men er åpent for alle interesserte. Arrangementet er gratis.

Vi arrangerer to søknadsverksteder:

Tirsdag 30. januar i Buskerud bygningsvernsenters lokaler på Lågdalsmuseet i Kongsberg. 

Onsdag 31. januar i snekkerverkstedet på Ål bygdamuseum i Ål. 

Kl. 18.00 til 20.00 begge kvelder. Vi byr på kaffe/te og noe å bite i.

Påmelding innen mandag 29. januar til po...@buskerudbygningsvern.no

Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme.


Publisert 12. januar 2018, oppdatert 11. april 2018.