Søknadsverksted 11. og 12. februar

Eier du et verneverdig hus du ønsker å sette i stand? Buskerud bygningsvernsenter inviterer til to informasjonskvelder om hvor du kan søke om tilskudd.

Huseiere, lag og foreninger kan søke om tilskudd til istandsetting og sikring av bygninger og anlegg med kulturhistorisk verdi. Det er også mulig å søke om tilskudd til formidling og kurs.

Representanter fra Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen/Kulturminner for alle og Buskerud fylkeskommune kommer for å informere om sine tilskuddsordninger.  

På søknadsverkstedet får du tips og råd om hvem som kan søke om tilskudd, og hvor og hvordan man søker. Søknadsverkstedet er rettet spesielt mot huseiere, men er åpent for alle interesserte. Arrangementet er gratis.

 

Vi arrangerer to søknadsverksteder

 

Tirsdag 11. februarBuskerud bygningsvernsenter på Lågdalsmuseet.

Onsdag 12. februarGalleri Klevjer ved Hønefoss.

Kl. 18.00 til 21.00 begge kvelder. Vi byr på kaffe/te og noe å bite i.


Påmelding til: post@buskerudbygningsvern.


Publisert 23. desember 2019, oppdatert 26. februar 2020.