Søknadsverksted 29. og 30. januar 2019

Eier du et verneverdig hus du ønsker å sette i stand? Buskerud bygningsvernsenter inviterer til to informasjonskvelder om hvor du kan søke om tilskudd.

Huseiere, lag og foreninger kan søke om tilskudd til istandsetting og sikring av bygninger og anlegg med kulturhistorisk verdi. Det er også mulig å søke om tilskudd til formidling og kurs.

Representanter fra Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen og Buskerud fylkeskommune kommer for å informere om sine tilskuddsordninger.  

På søknadsverkstedet får du tips og råd om hvem som kan søke om tilskudd, og hvor og hvordan man søker. Søknadsverkstedet er rettet spesielt mot huseiere, men er åpent for alle interesserte. Arrangementet er gratis.

 

Vi arrangerer to søknadsverksteder

 

Tirsdag 29. januar i Tandbergsalen på Hallingdal museum i Nesbyen.

Onsdag 30. januar i Heggbygningen på Lier bygdetun i Lier.

Kl. 18.00 til 20.00 begge kvelder. Vi byr på kaffe/te og noe å bite i.


Påmelding innen mandag 28. januar til: po...@buskerudbygningsvern.no


Publisert 30. november 2018, oppdatert 23. desember 2019.