Læringsarena NTNU

Buskerud fylkeskommune er i dialog med NTNU om å etablere en læringsarena for bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk på Buskerud bygningsvernsenter i Kongsberg.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud fylkeskommune er i dialog med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om å etablere en læringsarena for bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk på Buskerud bygningsvernsenter i Kongsberg. Målet er å tilby studieplasser ved neste opptak av studenter høsten 2018. Studentprosjektet vil bli å bygge en Sandsværstue i lokal tradisjon på Lågdalsmuseet der bygningsvernsenteret har sine kurslokaler. Mer informasjon om læringsarenaen kommer. 

Du kan lese mer om bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk på NTNU sine nettsider.


Publisert 19. desember 2017, oppdatert 19. desember 2017.