Buskerud bygningsvernsenter er læringsarena for NTNU

Buskerud fylkeskommune har undertegnet en intensjonsavtale med NTNU om å etablere en læringsarena for bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk på Buskerud bygningsvernsenter i Kongsberg.

Fra og med høsten 2018 har studenter som søker seg til bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) mulighet til å velge Buskerud bygningsvernsenter i Kongsberg som læringsarena.  

Bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk er et samlingsbasert deltidsstudium som går over fire år. I tillegg til de praktiske og teoretiske samlingene ved NTNU i løpet av studieåret, skal studentene på tradisjonelt bygghåndverk arbeide med lengre prosjekt på en læringsarena som er tilknyttet studiet.

Tre studenter har valgt Buskerud bygningsvernsenter som sin læringsarena, og første samling ble avholdt på Lågdalsmuseet 12.-14. november. Våren 2019 skal studentene lære oppmåling, telging, tømmerhogging og lafting.

Buskerud bygningsvernsenter som læringsarena

På Buskerud bygningsvernsenter skal studentene få mulighet til å bygge en kopi av et "sandsværshus", som om var vanlig i Kongsberg-området fra slutten av 1700-tallet og opp til 1900-tallet. Nybygget skal oppføres på tradisjonelt vis og studentene får være med på hele prosessen fra å finne de riktige materialene i skogen, via bearbeiding av tømmer og materialer, til oppføringen av huset. 

Sandsværshuset kjennetegnes ved at det er både laft og bindingsverk. Å være med å bygge et sandsværshus vil derfor gi studentene en innføring i flere tradisjonelle konstruksjonsformer, som er en vesentlig del av bachelorutdanningen. I tillegg skal studentene bruke tradisjonelle verktøy slik at materialene bearbeides slik som på 1700- og 1800-tallet. Om slike verktøy ikke er tilgjengelige i dag må studentene enten få lagd eller lage kopier av slike verktøy selv.

Ønsker du å søke på studiet?

Det er et stort behov for håndverkere med kompetanse i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Vi oppfordrer derfor håndverkere fra Buskerud til å søke på studiet.

Bachelorstudiet tar opp studenter hvert tredje år. Neste opptak blir i 2021. Les mer om å søke opptak til studiet her. 


Publisert 19. desember 2017, oppdatert 4. januar 2019.