Buskerud bygningsvernsenter blir læringsarena for NTNU

Buskerud fylkeskommune har nå undertegnet en intensjonsavtale med NTNU om å etablere en læringsarena for bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk på Buskerud bygningsvernsenter i Kongsberg.

Fra og med høsten 2018 får studenter som søker seg til bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) mulighet til å velge Buskerud bygningsvernsenter i Kongsberg som læringsarena.  

Bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk er et samlingsbasert deltidsstudium som går over fire år. I tillegg til de praktiske og teoretiske samlingene ved NTNU i løpet av studieåret, skal studentene på tradisjonelt bygghåndverk arbeide med lengre prosjekt på en læringsarena som er tilknyttet studiet.

Buskerud bygningsvernsenter som læringsarena

På Buskerud bygningsvernsenter vil studentene få mulighet til å bygge en kopi av et "sandsværshus", som om var vanlig i Kongsberg-området fra slutten av 1700-tallet og opp til 1900-tallet. Nybygget skal oppføres på tradisjonelt vis og studentene får være med på hele prosessen fra å finne de riktige materialene i skogen, via bearbeiding av tømmer og materialer, til oppføringen av huset. 

Sandsværshuset kjennetegnes ved at det er både laft og bindingsverk i første etasje. Å være med å bygge et sandsværshus vil derfor gi studentene en innføring i flere tradisjonelle konstruksjonsformer, som er en vesentlig del av bachelorutdanningen. I tillegg skal studentene bruke tradisjonelle verktøy slik at materialene bearbeides slik som på 1700- og 1800-tallet. Om slike verktøy ikke er tilgjengelige i dag må studentene enten få lagd eller lage kopier av slike verktøy selv.

Ønsker du å søke på studiet?

Det er et stort behov for håndverkere med kompetanse i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Vi oppfordrer derfor håndverkere fra Buskerud til å søke på studiet.

Bachelorstudiet tar opp studenter hvert tredje år. Etter årets opptak, blir det derfor tre år til det neste.

Søknadsfristen går ut 15. april 2018 for de med studiekompetanse. Hvis du ønsker å søke med godkjent realkomptanse går frisen ut 1. mars 2018. Les mer om å søke opptak til studiet her. 

Buskerud bygningsvernsenter inviterer til et informasjonsmøte om læringsarenaen 15. februar kl. 18.00 i bygningsvernsenterets lokaler på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Møtet er åpent for alle håndverkere som er interesserte i å vite mer om studiet og læringsarenaen.


Publisert 26. januar 2018, oppdatert 15. mars 2019.