Fullført opplæringsprogram i tradisjonshåndverk

Det fjerde opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk er avsluttet.

I halvannet år har ni håndverkere jevnlig funnet fram tradisjonelt håndverktøy for å lære om tradisjonshåndverk og restaurering.

Buskerud bygningsvernsenter er fylkeskommunens kompetansesenter for bygningsvern og tradisjonshåndverk. Bygningsvernsenteret har som hovedmålsetting å øke håndverkeres kompetanse om antikvarisk istandsetting og praktisk bygningsvern. Kurs og opplæringstiltak foregår i samarbeid med museer i Buskerud.

Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk

Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk er et samlingsbasert opplæringstiltak med fokus på restaurering og istandsetting etter antikvariske retningslinjer.

Opplæringsprogrammet består av 7 ukessamlinger som foregår over halvannet år. Totalt er opplæringsprogrammet på ca. 350 timer, der hovedvekten er lagt på praktiske øvelser med tradisjonelt verktøy. Samlingene gjennomføres med anerkjente kursholdere fra de fremste fagmiljøene innenfor bygningsvern og tradisjonshåndverk i Norge.

Opplæringsprogrammet har som mål å gi etablerte håndverkere en innføring i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. På samlingene får deltakerne er en innføring i ulike temaer innenfor tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Deltakerne lærer blant annet om virkeskvalitet, lafteteknikk, tradisjonell muring og overflatebehandling. I tillegg får deltakerne praktisk erfaring med restaureringsarbeid og istandsetting etter antikvariske prinsipper.

Det er totalt 33 håndverkere som har fullført opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk siden oppstarten i 2010. Det har blitt gjennomfør programmer på Lågdalsmuseet, Lier Bygdetun og Hallingdal museum.

Tangenstua på Lågdalsmuseet

Det fjerde og foreløpig siste opplæringsprogrammet har foregått i samarbeid med Lågdalsmuseet i Kongsberg. På Lågdalsmuseet har kursdeltakerne vært med å restaurere Tangenstua, en laftet husmannsstue oppført i ca. 1730. Kursholder for restaureringsarbeidet var tømrermester og restaureringshåndverker Tore Sønju.

Kursdeltakerne har også vært med å restaurere en forstøtningsmur på Lågdalsmuseet og å mure opp et ildsted i bygningsvernsenterets kursbygg. Opplæringsprogrammet ble avsluttet med en studietur til middelalderdalen Numedal 19.-20. mai 2017.

Vi gratulerer håndverkerne med fullført opplæringsprogram i tradisjonshåndverk!


Publisert 29. september 2017, oppdatert 15. mars 2019.