Hvordan finne det ideelle trevirket?

Om kurs i materialkvalitet 29.-30. mars.

Buskerud bygningsvernsenter arrangerte kurs i materialkvalitet 29, og 30. mars i Sandsvær sør for Kongsberg. Instruktør var Steinar Moldal, daglig leder for Dovre handverkssenter på Hjerleid.

 

Hvordan vurdere trevirke på rot?

Hovedfokuset på kurset var å «lese» trær på rot og bedømme trærnes egenskaper. Greiner, bark, form på tre, form på stammen, vokseplass, lys- og næringstilgang kan gi informasjon om hvordan virket er. Noen trær ble undersøkt med tilvekstbor.

Under veiledning av Steinar felte og analyserte deltakerne grantrær og noen furuer. Trærne ble felt, kvistet og barket på tradisjonelt vis, med øks, sag, bandkniv og barkespade. Materialene ble fraktet ut med hest av en lokal kjørekar, Øivind Rogstad.

På dag to sagde deltakerne opp trestokker i ulike skurmønstre. De fikk også en innføring i hvordan de kan vurdere kvaliteten på trevirket, samt gjennomgikk lagring og tørking av materialer.


Hvem deltok?

Kurset ble markedsført mot håndverkere og lærer på byggfag og naturbruk. Deltakerne på kurset var hovedsakelig tømrere, men også møbelsnekkere, skogforvaltere og sagbruksfolk hadde meldt seg på. En av deltakerne var byggfaglærer.

Kurset var fulltegna, og flere stod på venteliste. Det er tydelig at interessen for materialkvalitet er stor!

 

Hvorfor er kunnskap om materialkvalitet viktig?

Kartlegging av skog og god kjennskap til trevirke er del av en bærekraftig skogforvaltning. Å kunne lese trær på rot er nyttig, spesielt for de som jobber med eldre bygninger. Til restaurering og istandsetting trengs egna trevirke. Å kartlegge virke på rot vil være nyttig til vedlikehold og istandsetting av freda bygg og anlegg. Trevirke som blir hogget, saget og lagt til tørk får andre egenskaper enn fersk tømmer. Det er derfor viktig at en del egna trær får stå.

I dag blir mye verdifullt kvalitetstømmer tatt med i dragsuget under flatehogst, saget opp og solgt som vanlige byggematerialer. Buskerud fylkeskommune ønsker å kartlegge materialressursene i fylket og koble sammen de som eier og forvalter skogressurser med de som trenger materialene. Skogforvaltere, hogstfolk, skogeiere, sagbruk og håndverkere vil være viktige samarbeidspartnere.

Kunnskap om hvor man finner kvalitetsvirke krever god lokalkunnskap. Materialkurset ble avholdt på en skogteig ved Kjørstad gård i Sandsvær. Her finnes eldre skog som ikke er flatehogget. Håndverker på Lågdalsmuseet, Knut Rogstad, bor i området og har gjort seg kjent med skogressursene her.


Deler av teksten er tidligere publisert i Byggmesteren.


Publisert 12. juli 2019, oppdatert 17. august 2020.