Informasjonskvelder om tilskuddsordninger for bevaring av kulturminner

Eier du et verneverdig hus du ønsker å sette i stand? Det finnes flere tilskuddsordninger for restaurering av hus. Buskerud bygningsvernsenter inviterer til søknadsverksted 30. og 31. januar 2018.

Synes du det er vanskelig å orientere deg i søknadsjungelen? Fortvil ikke! Buskerud bygningsvernsenter inviterer til to informasjonsmøter hvor du får tips og råd om hvor og hvordan du kan søke om tilskudd: 

Kl. 18.00 til 20.00 begge kvelder. Vi byr på kaffe/te og noe å bite i.

Påmelding innen mandag 29. januar til po....@buskerudbygningsvern.no

Til søknadsverkstedet kommer Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen og Buskerud fylkeskommune for å informere om sine tilskuddsordninger.  Huseiere, lag og foreninger kan søke om tilskudd til istandsetting og sikring av bygninger og anlegg med kulturhistorisk verdi. Det er også mulig å søke om tilskudd til formidling og kurs. 

På søknadsverkstedet vil du få tips og råd om hvem som kan søke om tilskudd, og om hvordan man søker. Søknadsverkstedet er åpent for alle interesserte og arrangementet er gratis. Du kan lese mer om søknadsverkstedet her

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet har en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Formålet med fondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner, og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. 

Søknadsfristen er 1. november. Det er mulig å søke elektronisk. For mer informasjon om tilskuddsordningen se Kulturminnefondet sine hjemmesider.

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen gir tilskudd til istandsetting og tradisjonshåndverk gjennom prosjektet "Kulturminner for alle". Prosjektet "Kulturminner for alle" skal styrke gamle håndverk, og sikre fellesskapets kulturminner.

Søknadsfristen er 1. mars 2018. Se Fortidsminneforeningen sine hjemmesider for mer informasjon.

Buskerud fylkeskommunes tilskuddsordning

Buskerud fylkeskommune har en egen tilskuddsordning til verneverdige bygg og anlegg. Tilskuddet er ment å dekke merkostnader ved antikvarisk istandsetting av verneverdige bygninger i fylket.

Søknadsfristen er 15. mars. Mer informasjon om ordningen finnes her.

Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme. Har du spørsmål til informasjonsmøtene? Ta kontakt med rådgiver Camilla P. Nilsen på e-post: camilla...@bfk.no eller tlf.: 918 73 075.


Publisert 18. januar 2018, oppdatert 15. mars 2019.