Ønsker å inspirere elever til å jobbe med bygningsvern

I mai og juni 2018 har Buskerud bygningsvernsenter i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken arrangert fagdager i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern for elever i videregående opplæring i Buskerud.

Det er et stort behov for håndverkere med spesialkompetanse i tradisjonshåndverk og bygningsvern, og i dag er det slik at elever i videregående opplæring i liten eller ingen grad lærer om det tradisjonelle håndverket i løpet av skoletiden. For å bøte på dette har Buskerud bygningsvernsenter i samarbeid med Den kulturelle Skolesekken i Buskerud satt sammen et formidlingsopplegg hvor elevene får en innføring i praktisk bygningsvern - og hva det vil si å sette i stand gamle hus.

Siden oppstarten i 2010 har Buskerud bygningsvernsenter arrangert fagdager for elever i videregående opplæring. Opplegget har primært ment for elever ved VG2 Bygg og anleggsteknikk, men bygningsvernsenteret har også hatt besøk fra andre linjer. I år har Buskerud bygningsvernsenter hatt besøk av sju klasser fra ulike videregående skoler i Buskerud. I løpet av en dag på bygningsvernsenteret får elevene en innføring i:

  • Kulturminnevernet i Norge og prinsipper for praktisk bygningsvern
  • Byggeskikk og ulike stilperioder 
  • Omvisning på Lågdalsmuseet for å se etter verktøyspor
  • Praktiske øvelser med tradisjonelt håndverktøy som blant annet øks, skavel og ulike typer håndhøvler

Fagdagen består av både teori og praksis, men hovedfokuset ligger på det praktiske arbeidet med tradisjonelt verktøy.

- Vi takker alle elever og lærere som har besøkt Buskerud bygningsvernsenter så langt i år, sier Ivar Jørstad på Buskerud bygningsvernsenter. Vi håper vi har inspirert morgendagens håndverkere til å jobbe med gamle hus!


Publisert 1. juni 2018, oppdatert 15. mars 2019.