NTNU-studentene har ankommet Buskerud bygningsvernsenter!

12.-14. november arrangerte Buskerud bygningsvernsenter første samling for studenter i bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk.

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse vedtok i 2017 at Buskerud bygningsvernsenter skulle få på plass en avtale med NTNU om etablering av læringsarena. Utvalget vedtok også å bevilge 300.000,- til tilrettelegging og innkjøp til studiestart. Politikerne i fylket fikk se virksomheten med egne øyne i august i år - da var Fylkestinget på besøk for å prøve seg som tradisjonshåndverkere.

Læringsarena NTNU

Intensjonsavtalen med NTNU om å etablere læringsarena for bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk på bygningsvernsenteret ble signert i desember i fjor. I tillegg til de praktiske og teoretiske samlingene ved NTNU i løpet av studiet, skal studentene arbeide med et lengre prosjekt på en læringsarena som er tilknyttet studiet.

Tre studenter har valgt Buskerud bygningsvernsenter som sin læringsarena, og de skal bygge en kopi av et "sandsværshus", som var vanlig i Kongsberg-området fra slutten av 1700-tallet og opp til 1900-tallet. Nybygget skal oppføres på tradisjonelt vis og studentene får være med på hele prosessen fra å finne de riktige materialene i skogen, via bearbeiding av tømmer og materialer, til oppføring av huset.

Første samling

Ansatte ved bygningsvernsenteret var tilstede for å ønske studentene velkommen sammen med en representant fra Lågdalsmuseet. Laagendalsposten dekket begivenheten (NB: betalingssperre).På den første samlingen har studentene vært ute i skogen og hugget trær. Sammen med tradisjonshåndverker Ivar Jørstad på bygningsvernsenteret har de valgt ut gode emner til trevirke og hugget de første emnene til huset. Studentene har også deltatt på kurs i bruk av motorsag sammen med Åsmund Grønning fra Aktivt Skogbruk.

Bygningsvern og håndverkskompetanse i Buskerud

Samarbeidet med NTNU er et viktig tiltak for å styrke håndverkskompetanse og bygningsvern i Buskerud, samt øke kunnskapen om lokal byggeskikk i Kongsbergområdet. Sandværhuset vil også være ypperlig til å formidle tradisjonshåndverk og lokal byggeskikk til skoleelever og andre innbyggere i Kongsbergtraktene.Dette er første gang det opprettes en slik læringsarena i Buskerud, og vi er veldig glade for samarbeidet med NTNU. Buskerud bygningsvernsenter har tidligere hatt et uformelt opplæringstilbud i tradisjonshåndverk, men kan nå tilby et formelt, fullverdig studie. Dette vil få ringvirkninger for bygningsvernet i fylket. Målet er å sørge for at eierne av eldre hus i Buskerud skal få tilgang på flinke håndverkere.


Publisert 19. november 2018, oppdatert 15. mars 2019.