Ny utstilling på bygningsvernsenteret!

Buskerud bygningsvernsenter har inngått avtale med Tidvis om å lage ny bygningsvernutstilling i våre lokaler på Lågdalsmuseet. Utstillingen skal være ferdig i mai.

Hva kan du se i den nye utstillingen?

Den nye bygningsvernutstillingen skal være i bygningsvernsenterets lokaler i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg og skal kombinere fysiske bygningsdeler og verktøy med digital formidling. Hovedfokuset for utstillingen er redskaper, materialspor og byggeskikk. Hovedmålgruppa er byggfagelever som deltar på fagdag i bygningsvern på bygningsvernsenteret hver vår, men utstillingen skal også være åpen for andre besøkende.

Målet er at utstillingen skal skape interesse for bygningsvern og tradisjonshåndverk. De som ikke har anledning til å besøke bygningsvernsenteret vil kunne oppleve utstillingen på nett og på mobilen. Den digitale delen av utstillingen skal rigges slik at den kan utvides til å gjelde Viken.

Utstillingen skal vise fram bygningsdeler og verktøykassa til håndverkere til ulike tider, og de besøkende vil bli kjent med noen utvalgte håndverkere fra 1700-tallet og fram til i dag.

 

Hvordan jobber vi?

Bygningsvernsenteret har leid inn Tidvis til å utforme utstillingen. Vi får også får hjelp av en arbeidsgruppe bestående av Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken og seksjon for kulturhistorisk formidling og verdiskaping i Viken fylkeskommune, Lågdalsmuseet, og byggfagelever ved Kongsberg videregående skole. Elevmedvirkning er viktig for at utstillingen skal bli interessant for de besøkende.  

Bevaring av kulturminner er viktig for en bærekraftig utvikling. Denne utstillingen vil skape interesse og engasjement for kulturminner blant ungdom, det kan bidra til at de i framtida blir engasjert i kulturminnevern og tradisjonshåndverk. Vi håper også at flere blir inspirert til selv å jobbe med bygningsvern. Kunnskap om lokal kulturarv er viktig for identitet og tilhørighet.

 

Arbeidet med utstillingen er et samarbeidsprosjekt med Kulturtanken, som del av deres satsningsområde "Nye formidlingsmodeller ved bruk av digitale teknologier».

 

Utstillingen finansieres av egne midler, bevilgede midler gjennom Kulturminnekompasset – regional plan for kulturminnevern i Buskerud og tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB. Tilskuddet fra stiftelsen ble overrakt av Lisbeth Ingebretsen under vår workshop i mai 2019 (se artikkel i Laagendalsposten).

 

Vi gleder oss til å vise fram den ferdige utstillingen!


Publisert 3. mars 2020, oppdatert 24. september 2020.