Kurs- og aktivitetskalender for høsten 2017

Her finner du en oversikt over hvilke kurs og aktiviteter vi tilbyr høsten 2017.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

FRA SKOG TIL TAK

Kurs i tekking av bordtak med Jon B. Godal. 

Tidspunkt: 7.- 10. september 2017
Påmelding: Send e-post med påmelding innen 17. august 
Kursavgift: 1800,-
Sted: Ål bygdamuseum, Ål i Hallingdal 


GÅRDS- OG HÅNDVERKSDAG PÅ LÅGDALSMUSEET

Bygningsvernsenteret er med og demonstrerer tradisjonelle håndverksteknikker 

Tidspunkt: 17. september 2017
Påmelding: Ingen påmelding 
Sted: Lågdalsmuseet, Kongsberg


TØRRMURING

Kurs i tørrmuring med Haakon Aase 

Tidspunkt: 12.-14. oktober
Påmelding: Send e-post med påmelding innen 18. september 
Kursavgift: 1800,-
Sted: Bergseminaret, Kongsberg 


VINDUSRESTAURERING

Kurs i vindusrestaurering med Tore Sønju 

Tidspunkt: 10.- 12. november 2017
Påmelding: Send e-post med påmelding innen 18. oktober
Kursavgift: 1500,-
Sted: Buskerud bygningsvernsenter, Kongsberg


ENØK I GAMLE HUS

Fagdag om energieffektivisering av gamle hus 

Tidspunkt: 29. november 2017
Påmelding: Send e-post med påmelding
Sted: Buskerud bygningsvernsenterPublisert 29. september 2017, oppdatert 12. desember 2017.