Restaurerer vinduer fra 1700-tallet!

Ringerike kommune og Buskerud bygningsvernsenter har arrangert flere kurs i vindusrestaurering på Riddergården i Hønefoss den siste tiden.

Riddergården ble bygget av familien Ridder på 1700-tallet og er fredet. Anlegget er eid av Ringerike kommune. I 2017 foretok Buskerud fylkeskommune en tilstandsregistrering av alle bygningene på Riddergården: Registreringen avdekket et stor vedlikeholdsbehov. Det ble blant annet fastslått at vinduene og dørene i hovedbygningen hadde behov for restaurering.

Kulturenheten i kommunen tok kontakt med bygningsvernsenteret høsten 2018 med ønske om å få restaurert vinduene som et kurs for håndverkere. I tillegg ble det planlagt et separat kurs for hobbysnekkere, huseiere og andre interesserte. Instruktør for begge kursene var tradisjonshåndverker Casper Juul Berthelsen. Fortidsminneforeningens satsning «Kulturminner for alle» bidro med 15.000,- i kursstøtte.

 

Kurs i mars!

Ukeskurs for håndverkere ble avholdt 18.-22. mars. Deltakerne på kurset var tre byggfagelever fra Hønefoss videregående skole. De skal alle tre ut i læra hos lokale bedrifter fra høsten av. Elevene jobbet med de originale vinduene. I løpet av uka gjennomgikk de demontering, malingsfjerning, rensing av glass, skraping og elektrolyse, plugging, spunsing, klargjøring av glass, kitting og bruk av Shellack.

Helgekurs for hobbysnekkere fant sted 29.-31. mars. Åtte engasjerte deltakere var med på kurset, og flere som stod på venteliste fikk ikke plass. De fleste av deltakerne jobbet med egne vinduer fra verneverdige hus og bygninger.

 

Kurs i juni!

Fordi det var så stor interesse for kursene i mars valgte vi å avholde et nytt kurs 14.-16. juni. Fem engasjerte håndverkere tilbrakte helgen på Riddergården og jobbet videre med originalvinduene.

 

Hvorfor kurs i vindusrestaurering?

Det er et stort behov for håndverkere i Buskerud med kompetanse innen bygningsvern og tradisjonelle teknikker og metoder. Kurs som dette er viktig for å øke kompetansen innen bygningsvern. Spesielt er det viktig å øke kompetansen hos unge håndverkere. Med litt opplæring kan huseiere selv restaurere vinduer.

I Buskerud finnes mange freda og verneverdige hus og bygninger. Vinduer er spesielt utsatt for slitasje fra vind og vær, og trenger jevnlig vedlikehold og istandsetting!


Publisert 8. juli 2019, oppdatert 17. august 2020.