Istandsetting av 250 år gammelt murverk i Kongsberg

Fra 3. til 5. mai 2018 arrangerte Buskerud bygningsvernsenter i samarbeid med Byantikvaren i Kongsberg et kurs i istandsetting av tørrmurte konstruksjoner.

I løpet av et tredagers kurs har en del av det 250-år gamle murverket på Seminarkirkegården i Kongsberg blitt satt i stand etter antikvariske retningslinjer. Kursholder var Berit Bruvik som har jobbet med tørrmuring i om lag 11 år. Berit driver eget foretak og er en erfaren kursholder. Kurset i mai var en oppfølging til et kurs i tørrmuring som ble avholdt i oktober 2017 med Haakon Aase som kursholder. 

Muring med naturstein uten mørtel

Tørrmuring går ut på å mure naturstein uten noen form for bindemiddel eller mørtel. Dette er en type tradisjonshåndverk som går langt tilbake i tid og som har blitt brukt mange steder i verden. I Norge har tørrmuring blant annet vært benyttet i grunnmurer, steingjerder, støttemurer, jordkjellere og fjøs. Steinen som ble brukt var gjerne lokal og  murene ble oppført med manuell arbeidskraft og bruk av steinverktøy, som for eksempel hammer og meisel, hol- og piggsett, spett og slegge.

I arbeidet med å sette i stand deler av murverket på Seminarkirkegården har arbeidet i størst mulig grad blitt utført med tradisjonelle teknikker og verktøy. Ved å gjøre dette sørger vi for at det tradisjonelle håndverket blir ført videre. 

Seminarkirkegården i Kongsberg

Seminarkirkegården ligger vest for Kongsberg kirke og ble oppført omkring år 1775. På denne tiden var det uår i Kongsberg og byen trengte større gravplass. Seminarkirkegården ble derfor anlagt som en avlastning til kirkegården rundt Kongsberg kirke.

Seminarkirkegården ble oppført som en terrasert park i to nivåer med natursteinsmurer og trapper som forbinder de to nivåene. Her ble blant andre flere av direktørene ved Kongsberg Sølvverk gravlagt. Kirkegården er ikke lenger i bruk, men enkelte gravminner er bevart i den øvre delen av parken. Øvre del av murverket er i hovedsak i god stand, mens trappene og nedre del av murverket har behov for vedlikehold og istandsetting. 

Tredagers kurs i tørrmuring

I løpet av kurset fikk deltakerne en grunnleggende innføring i prinsippene for istandsetting av tørrmurerte konstruksjoner. Kurset bestod av et kveldsforedrag og to dager med praktisk murerarbeid. Følgende temaer ble gjennomgått på kurset:

  • Forklaring av grunnprinsippene for tørrmuring ved hjelp av skisser og foto
  • Ulike typer murverk og bruksområder: byggegrunn, fundamentering og drenering
  • Bruken av tørrmuring som innslag i norsk byggeskikk
  • Hensyn en må ta ved istandsetting av verneverdige anlegg
  • Praktisk arbeid med steinverktøy og bruk av verneutsty
  • Praktisk arbeid med demontering og omplassering av stein

Vi takker alle deltakere, kursholdere og samarbeidspartnere for et hyggelig og lærerikt kurs!


Publisert 14. mai 2018, oppdatert 15. mars 2019.