Søknadsverksted i Drammen 18. februar

Eier du et verneverdig hus du ønsker å sette i stand? Fortidsminneforeningen i Drammen og omegn og Buskerud bygningsvernsenter inviterer til to informasjonskvelder om hvor du kan søke om tilskudd.

Huseiere, lag og foreninger kan søke om tilskudd til istandsetting og sikring av bygninger og anlegg med kulturhistorisk verdi. Det er også mulig å søke om tilskudd til formidling og kurs.
 
På søknadsverkstedet får du tips og råd om hvem som kan søke om tilskudd, og hvor og hvordan man søker. Søknadsverkstedet er rettet spesielt mot huseiere, men er åpent for alle interesserte. Arrangementet er gratis.

Tid: Tirsdag 18. februar kl. 18-21
Sted: Drammensbiblioteket hovedscenen, Grønland 58, 3045 Drammen

Vi byr på kaffe/te og noe å bite i.

Påmelding til: post@buskerudbygningsvern

Søknadsverkstedet arrangeres av Fortidsminneforeningen i Drammen og omegn og Buskerud bygningsvernsenter.


Publisert 13. februar 2020, oppdatert 17. august 2020.