Studentene bygger hus på Lågdalsmuseet!

Siden høsten 2018 har Buskerud bygningsvernsenter samarbeidet med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som læringsarena for studiet i tradisjonelt bygghåndverk.

Tre studenter skal være i praksis på bygningsvernsenteret ca. 10 uker i året. Studentene bygger en kopi av et sandsværshus, en hustype som var vanlig i Kongsberg-området fra slutten av 1700-tallet og opp til 1900-tallet. Nybygget skal oppføres på tradisjonelt vis og studentene skal finne de riktige materialene i skogen, bearbeide tømmer og materialer og oppføre huset, kun ved hjelp av håndverktøy. Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse fikk en orientering om status i arbeidet 30. januar i år.

 

Uke 4 - hvordan er sandsværhuset bygget?

I januar undersøkte studentene sandsværhuset på Jutehaugen i Skollenborg med veiledning av instruktørene Jørn Berget og Henrik Mørch. De er begge håndverkere med erfaring fra tradisjonshåndverk og restaurering. Hovedmålet med samlingen var å måle opp huset og laftekassa slik at det er mulig å gjenskape en kopi på Lågdalsmuseet.

Oppmålingene ble gjort med tommestokk, målebånd og snor. Studentene fikk en innføring i ulike typer økser og biler og hva slags materialspor de etterlater seg. Slik kunne de undersøkelse verktøyspor i huset. Studentene skal selv bruke tradisjonelle verktøy når de skal bygge huset, og disse undersøkelsene er viktige for å velge riktige verktøy til teljing og lafting!

Uke 11 - teljing

Tømmeret som ble felt i november ble fraktet til bygningsvernsenteret i februar/mars. På samlingen drev studentene med telging med bile (bredbladet øks) – dette er hardt arbeid! Øksene som ble brukt tilsvarer de som ble brukt til å sette opp huset på Jutehaugen i sin tid, og ble valgt ut fra hvilke materialspor studentene avdekket da de undersøkte huset. Les mer om teljing.

Uke 13 - tømmerhogst på gamlemåten

Siste uka i mars var studentene ute i skogen i Sandsvær for å hogge tømmer med sag, øks og svans. Med på samlingen var Knut Rogstad fra Lågdalsmuseet. Tømmeret ble kjørt ut med hest på tradisjonelt vis. Den pensjonert tømmerhuggeren Bjarne Pedersen på 94 år var med ut i skogen. Han fortalte om livet som tømmerhugger og kom med innspill om teknikk og valg av trevirke.

April og mai - huset begynner å ta form!

I april og mai jobbet studentene med lafting på bygningsvernsenteret, godt hjulpet av instruktør Jørn Berget. Sandsværhuset blir laftet på parkeringsplassen og blir flyttet når grunnmuren blir lagt til høsten. Skoleåret 2018/2019 avsluttes med to uker med lafting i juni.

Tradisjonshåndverk og bærekraft

Utdanning av tradisjonshåndverkere er viktig for at Norge og Buskerud skal nå internasjonale klimamål som vi har forpliktet oss til. Rundt om i fylket står flere hundre freda hus som må ivaretas, og det er stor mangel på håndverkere med restaureringskompetanse.

Bygningsvern er bærekraft i praksis – det mest miljøvennlige huset er det som allerede er bygget! Våre eldste trebygninger har stått i 800 år og kan stå i mange hundre år til dersom de blir tatt godt vare på.  Utdanning av lokale tradisjonshåndverkere er også viktig for å skape lokale arbeidsplasser: mange restaureringsjobber i fylket utføres i dag av tilreisende håndverkere.


Publisert 13. juni 2019, oppdatert 30. juni 2020.