Tilbud til unge håndverkere fra Fortidsminneforeningen

Stipend og workshop for unge håndverkere.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Linn Marie Krogsrud

Fortidsminneforeningens prosjekt Kulturminner for alle lyser ut fire stipender av 25 000 kroner til unge håndverkere. De arrangerer også workshop for unge håndverkere i Harstad i juni.

Stipendene er øremerket deltakelse på kurs på Treseminarer på Dovre og Håndverksdagene på Røros. Workshopen i Harstad er beregna for unge håndverkere mellom 18 og 30 år. Studenter, lærlinger og nyutdanna håndverkere kan delta. Tema er skjelterbygg og tømring.

Buskerud bygningsvernsenter håper flere Buskerud-håndverkere benytter sjansen til å søke om stipend og/eller delta på workshop!

 

Søknadsfrister

Håndverksstipend: 15. februar 2019

Workshop: 1. mars 2019

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Lars Erik Hald Haugen på e-post eller tlf. 91 85 03 12.


Publisert 3. januar 2019, oppdatert 15. mars 2019.