Tilbud til unge håndverkere fra Fortidsminneforeningen

Stipend og workshop for unge håndverkere.

Fortidsminneforeningens prosjekt Kulturminner for alle lyser ut fire stipender av 25 000 kroner til unge håndverkere. De arrangerer også workshop for unge håndverkere i Harstad i juni.

Stipendene er øremerket deltakelse på kurs på Treseminarer på Dovre og Håndverksdagene på Røros. Workshopen i Harstad er beregna for unge håndverkere mellom 18 og 30 år. Studenter, lærlinger og nyutdanna håndverkere kan delta. Tema er skjelterbygg og tømring.

Buskerud bygningsvernsenter håper flere Buskerud-håndverkere benytter sjansen til å søke om stipend og/eller delta på workshop!

 

Søknadsfrister

Håndverksstipend: 15. februar 2019

Workshop: 1. mars 2019

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Lars Erik Hald Haugen på e-post eller tlf. 91 85 03 12.


Publisert 3. januar 2019, oppdatert 15. mars 2019.