Utreder samarbeid med NTNU

Buskerud fylkeskommune er i dialog med NTNU om å etablere en læringsarena for bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk på Buskerud bygningsvernsenter i Kongsberg.

Buskerud fylkeskommune er i dialog med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om å etablere en læringsarena for bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk på Buskerud bygningsvernsenter i Kongsberg. Målet er å tilby studieplasser ved neste opptak av studenter høsten 2018. Studentprosjektet vil bli å bygge en Sandsværstue i lokal tradisjon på Lågdalsmuseet der bygningsvernsenteret har sine lokaler.

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse (HUKIF) ga i sitt møte 22. september 2017 sin tilslutning til å fortsette dialogen med NTNU. Hovedutvalget bevilget i tillegg 300.000,- i tilskudd til tilrettelegging og innkjøp av materiell og utstyr for å forberede studiestart.

Kunnskap og kompetanse innenfor tradisjonelt håndverk

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027, vedtatt i fylkestinget 27. april 2017, har kunnskap og kompetanse innenfor tradisjonelt håndverk som et av sine satsingsområder. Dette tiltaket er i tråd med satsingsområdet i planen.

- Et samarbeid med NTNU vil styrke kompetansemiljøet innenfor tradisjonshåndverk i Buskerud. Det er en verdi for Buskerud-samfunnet at det blir utdannet håndverkere med høy kompetanse innenfor tradisjonelt bygghåndverk, uttaler fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.


Publisert 21. desember 2017, oppdatert 15. mars 2019.