Tradisjonshåndverkere i Buskerud

Tradisjonshåndverkere i Buskerud er en forening for utøvende håndverkere som jobber, eller ønsker å jobbe, med restaurering av gamle hus.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Tradisjonshåndverkere i Buskerud ble stiftet i 2012 og har som formål å:

  • Fremme utvikling av tradisjonelle håndverk innenfor byggfag og relaterte håndverk
  • Bidra til kompetanseoverføring mellom håndverkere og følge utviklingen innenfor håndverksfaget
  • Være en arena for samarbeid og arbeidsdeling mellom håndverkerne
  • Bidra til rekruttering til tradisjonelt håndverk
  • Bidra til å gjøre tradisjonshåndverkerne kjent blant eiere av fredete og verneverdige bygninger

Demonstrasjon av tradisjonelle håndverksteknikker på Lågdalsmuseet i Kongsberg.

Alle håndverkere med interesse for tradisjonelt håndverk kan være medlemmer. Interesserte uten håndverksfaglig bakgrunn kan søke om medlemskap. Søknaden vurderes av styret.

 

Kontaktpersoner:

Styreleder Audun Eken

Tlf.: 45 60 00 57 eller e-post: audune...@gmail.com

 

Sekretær Ivar Jørstad

Tlf.: 90 52 20 73 eller e-post: ivar.j...@bfk.no


Publisert 21. september 2017, oppdatert 2. juli 2018.