Hopp til hovedinnhold

ENGENE GAMLE DYNAMITTFABRIKK

Fabrikkområdet Nitroglycerin Compagniet 1897
Foto: Thv. Wetlesen/ Hurum lokalhistoriske arkiv 

  • Produksjonsanlegget på Engene ble bygd i 1876 og produksjon av sprengstoff i ulike former foregikk fram til 1970-årene.
  • Engene sprengstoffhistoriske industrimuseum etablert i 1983.
  • Museet inneholder en komplett produksjonslinje med bygninger, tekniske installasjoner, sikkerhetsvoller m.m. med bygninger og anlegg oppført i perioden mellom 1876 og 1976.
  • Riksantikvaren oppførte i 1994 anlegget på sin verneplan for tekniske og industrielle kulturminner med nasjonal verdi.
  • Fabrikkanlegget er trolig det siste i sitt slag i verden.