Hopp til hovedinnhold

VANNREGION VEST-VIKEN

Vannportalen - logo

  • Areal: 39.002 km2.
  • 75 kommuner i 8 fylker.
  • 18 vannområder og prosjektområde Ytre Oslofjord.
  • Omfatter Kragerøvassdraget, Skiensvassdraget, Numedalslågen, Aulivassdraget, Drammensvassdraget
    med Hallingdalsvassdraget, Begnavassdraget og
    Randsfjordvassdraget, samt kystområdene fra Telemark til Buskerud.
  • Vannregionmyndighet: Buskerud fylkeskommune.