Fjellindeksen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fjellindeksen utvikles i tett samarbeid med Fjell-forsk-nett. Indeksen skal gi oss grunnlag for å beskrive og følge hvordan samfunnet utvikler seg i fjellområdene, sammenliknet med Norge for øvrig. Den vil være et verktøy med høy legitimitet som kan bidra i arbeidet med å sette fjellområdene på dagsorden og danne grunnlag for videre kunnskapsutvikling.

Prosjektet har oppstart i 2017. Indeksen er tenkt utviklet i to deler. Del en som gir gode basistall og del to som går i dybden på et utvalgt tema.


Publisert 11. mai 2017, oppdatert 11. mai 2017.