Fjellindeksen

Hvordan er det å leve og bo i fjellområdene? I samarbeid med Fjell-Forsk-nett har Fjellnettverket fått utarbeidet en rapport med status over livet i fjellområdene. Fjellindeksen skal gi et kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fjellområdene.

Fjellindeksen er et samarbeidsprosjekt med Fjell-Forsk-nett og er utviklet i samabeid.  Indeksen skal gi oss grunnlag for å beskrive og følge hvordan samfunnet utvikler seg i fjellområdene, sammenliknet med Norge for øvrig.

Fjellindeksen 2018 kan du lese her


Publisert 11. mai 2017, oppdatert 23. september 2019.