Fjellsatsinga

Kommunal- og regionaldepartementet, nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, iverksatte i 2013 en spesiell innsats for å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene, kalt "Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene".

Innsatsen skal medvirke til å bygge opp kompetanse, nettverk, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet på tvers av fylkene i fjellområdene. Det ble satt av 10 mill. kroner i tilskudd til fylkeskommunene i 2013 og tilsvarende for 2014. Oppland Fylkeskommune er gitt forvaltninga av midlene. Satsinga var opprinnelig signalisert å vare i 5 år.

Følgende representanter sitter i referansegruppa for satsinga:

  • Trond Carlsson, Oppland Fylkeskommune
  • Ola Idar Løkken, Oppland Fylkeskommune
  • Arne Vinje, styret, Fjellregionsamarbeidet
  • Knut Arne Gurigard, arbeidsgruppa Fjellregionsamarbeidet
  • Monica Eriksson, sekretariatet Fjellregionsamarbeidet, Fylkesmannen i Telemark
  • Siv Merethe Gederaas Belbo, Nord-Trøndelag Fylkeskommune
  • Dag Lislien, Utmarkskommunenes sammenslutning
  • Bente Rønning, Miljødirektoratet
  • Svein Erik Hagen, Østlandsforskning

 

Fjellnettverkets prosjekt "Mat og opplevelser"

Fjellnettverket har gjennom programmet "Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene" finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og administrert av Oppland fylkeskommune, blitt tildelt prosjektet "Mat og opplevelser". Dette er et 3-årig prosjekt med to hovedsatsingsområder: nettverksbygging, kompetanse og internasjonalt arbeid.

Tildelingsbrevet for prosjektet kan du lese her

Prosjektplanen finner du her

Euromontanas konferanse "Quality from the mountains"

Euromontana arrangerer i år sin årskonferanse i Bilbao, Spania med tittelen "Quality from the mountains - prosperity for people and territories". Her vil næringsutvikling, fjellmat, verdikjeder og internasjonal landbrukspolitikk være sentralt, samtidig som kompetanseheving og netterverksbygging er ønskede mål.

Programmet kan du lese her

I forbindelse med konferansen og Fjellregionsamarbeidets prosjekt "Mat og opplevelser", vil Fjellregionsamarbeidet ta med seg en rekke ulike mataktører på konferansen. Dette vil være en del av prosjektets hovedtema som dreier seg om internasjonalt samarbeid, kompetanse og nettverksbygging. Vi håper at deltakelsen på konferansen vil gi inspirasjon og kunnskap om utvikling innenfor lokalmat, verdikjeder og økt verdiskaping. 


Publisert 29. september 2015, oppdatert 14. mars 2017.