Grüne Woche

I 2018 deltar Norge for 31. gang på Internationale Grüne Woche i Berlin. Landbruks- og Matdepartementet står bak prosjektet i nært samarbeid med Innovasjon Norge og den norske Ambassaden i Berlin.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Grüne Woche er regnet som en av verdens største messer for mat og landbruk, med cirka 1 500utstillere fra 70 land og om lag 450 000 besøkende. Publikum er forbrukere fra Tyskland ognabolandene, samt en rekke fagfolk og representanter for landbruksrelaterte næringer. Messensamler ca. 5 000 journalister fra nærmere 70 land. Mat- og drikkeprodusenter fra hele verden brukermessen som en salgs- og markedsføringsarena, og det er også en betydningsfull internasjonallandbrukspolitisk møteplass.

Landbruks- og matdepartementet har invitert regionen til å presentere seg samlet under Grüne Woche 2018 som et leddi å skape et attraktive reisemål i Fjellområda. Videre ønsker departementet at aktører innen produksjon, foredling og servering av mat, samt opplevelser og reiseliv regionen, i større grad enn i dag skal samarbeide på tvers av fylkesgrensene.

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er en fellesstand på over 400 m2 med lokalmat- ogreiselivsbedrifter fra tre regioner som representerer Norge. Bedriftene står under en fellesnorgesprofil, men med mulighet for egen markedsføring i form av varesalg, salg av smaksprøver påmat fra regionen, brosjyrer, reiseinformasjon og eventuell booking. 

Dokumenter i forbindelse med vårt arbeid med Grüne Woche og tilhørende aktiviteter vil bli lagt ut på denne siden.Dersom du vil følge detaljene i arbeidet vårt oppfordrer vi deg til å be om å få bli en del av vår lukkede gruppe på facebook «Grüne Woche Fjell»

Følg også gjerne den offisielle siden for Grüne Woche Norge.


Publisert 29. august 2017, oppdatert 28. september 2017.