Internationale Grüne Woche

I 2018 deltar fjellområdene for første gang på matmessen Internationale Grüne Woche i Berlin. Under navnet Fjell Norge står en rekke aktører sammen for å markedsføre lokalmat og reiseliv i fjellet.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fjellnettverket har gjennom arbeidet med Internationale Grüne Woche tatt initiativ til at matprodusenter og reiseliv i fem fylker sammen arbeider for en bærekraftig og helhetlig utvikling av fjellområdet.  Det er et felles løft der mange aktører jobber sammen. De som er med på arbeidet og som også bidrar med finansiering er Innovasjon Norge, fylkeskommunene og fylkesmennene i Aust Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark. I tillegg er flere lokalmatprodusenter og reiselivsaktører med på arbeidet. Fjellnettverket har ansvaret for gjennomføring og er prosjektleder. 

Målsetning

Fjellnettverket ønsker en bærekraftig og helhetlig utvikling av fjellområda. Lokalmat og reiseliv er helt sentrale næringer som bidrar til utvikling. Gjennom deltagelsen på messen er målet å skape mer samarbeid, innovasjon og å styrke fjellområdene som en attraktiv reiselivsdestinasjon. Under Internationale Grüne Woche og i det videre arbeidet med mat og opplevelser i fjellområda skal vi sammen jobbe for at reiselivet skal bruke lokal mat som konkurransefortrinn og at lokalmat, lokalhistorie og opplevelser skal være utløsende faktorer for å få tilreisende til fjellområdene. 

Internationale Grüne Woche

Internationale Grüne Woche er en av verdens største forbrukermesser innen landbruk, mat og reiseliv og foregår i Berlin for 83. gang. I 2017 var det 400.000 besøkende, 1650 utstillere fra 66 land og 83 landbruksministere på messen. 

Det er Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge som står bak den norske profileringen for å styrke Norge som mat og reiselivsdestinasjon. Norges deltakelse på IGW i Berlin er ett av to store nasjonale omdømmeprosjekt for mat og landbruk; Matstreif nasjonalt og IGW internasjonalt. Den norske deltakelsen på Grüne Woche er en fellesstand med lokalmat- og reiselivsbedrifter fra Trøndelag, Fjord Norge og Fjell Norge.

Mat og opplevelser i fjellområdene

For Fjellnettverket er arbeidet med Internationale Grüne Woche en del av et større arbeid på mat- og opplevelser i fjellområdene.  

Utstillere fra Fjell Norge på IGW 2018 

Opplevelse/Reiseliv: Produsenter:

Revsnes hotell
Sølvgarden hotell
Tuddal høyfjellshotell
Bardøla høyfjellshotell
Opera di Setra
Femund 2 (As Fæmund)
Beitostølen resort
Ruten Fjellstue
Visit Telemark
Visit Valdres 
Nasjonalparkriket

Eggen gardsysteri
Heidrun Fjellbryggeriet 
Små Vesen as 
Stølsvidda AS 
Moe gard 
Jotunheimfisk 
Stensgård/Billingen 
Nord Bergan gård 
Hallingdal Lokalmat Senter as 
Skreppa as
Fjellgarden Hovden as 
Brimisæter as 

I tillegg til 24 utstillere vil Fjell Norge stille med 10 kokker og lærlinger fra regionen som skal bemanne både den norske restauranten og Reiselivskafeen under messen i Berlin.  

 


Publisert 29. august 2017, oppdatert 19. januar 2018.