Internasjonalt samarbeid

Fjellområdene i Norge har mange fellestrekk med fjellområder i Europa. Gjennom vårt samarbeid med den europiske organiasjonen Euromontana jobber vi opp mot politiske prosesser i EU og samarbeider med fjellområder i hele Europa.

Euromontana

Euromontana er en europeisk organisasjon for samarbeid og utvikling av fjellområder. Euromontanas formål er å promotere levende fjellområder med integrert og bærekraftig utvikling og livskvalitet for de som bor der. 72 organisasjoner fra 19 europeiske land er medlemmer i Euromontana, og inkluderer internasjonale, nasjonale og regionale organisasjoner samt territorielle områder.

Fra Norge er følgende medlemmer i Euromontana:

  • Viken fylkeskommune 
  • Innlandet fylkeskommune 
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune 
  • Vestland fylkeskommune
  • Østlandsforskning 
  • Vestlandsforskning

Les mer om Euromontana på deres hjemmesider www.euromontana.org/.


Publisert 29. september 2015, oppdatert 4. juni 2020.