Internasjonalt samarbeid

Fjellområdene i Norge har mange fellestrekk med fjellområder i Europa. Gjennom vårt samarbeid med den europiske organiasjonen Euromontana jobber vi opp mot politiske prosesser i EU og samarbeider med fjellområder i hele Europa.

Euromontana

Euromontana er en europeisk organisasjon for samarbeid og utvikling av fjellområder. Euromontanas formål er å promotere levende fjellområder med integrert og bærekraftig utvikling og livskvalitet for de som bor der. 72 organisasjoner fra 19 europeiske land er medlemmer i Euromontana, og inkluderer internasjonale, nasjonale og regionale organisasjoner samt territorielle områder.

Fra Norge er følgende medlemmer i Euromontana:

 • Buskerud fylkeskommune 
 • Oppland fylkeskommune 
 • Telemark fylkeskommune 
 • Hedmark fylkeskommune  
 • Regionrådet for Fjellregionen 
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Utmarkskommunenes sammenslutning 
 • Østlandsforskning 

Les mer om Euromontana på deres hjemmesider www.euromontana.org/.

Norske styrerepresentanter i Euromontana

 • Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
 • Arfinn Nergård, Hedmark fylkeskommune
 • Tor Arnesen, Østlandsforskning

 

Den internasjonale fjelldagen

FN har utpekt 11. desember til «The International Mountain Day». Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å aktivt profilere denne dagen. FN legger i god tid ut profileringsmateriell som kan brukes og et valgt tema for året. Men sier samtidig at man gjerne kan velge et eget tema som passer eget område bedre.

nettsidene finner du også eksempler på hvordan dagen feires i ulike deler av verden.


Publisert 29. september 2015, oppdatert 23. september 2019.