Internasjonalt samarbeid

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Euromontana

Euromontana er en europeisk multisektoriell organisasjon for samarbeid og utvikling av fjellområder. Euromontanas formål er å promotere levende fjellområder med integrert og bærekraftig utvikling og livskvalitet for de som bor der.72 organisasjoner fra 19 europeiske land er medlemmer i Euromontana, og inkluderer internasjonale, nasjonale og regionale organisasjoner samt territorielle områder.

Fra Norge er følgende medlemmer i Euromontana:

 • Buskerud fylkeskommune 
 • Oppland fylkeskommune 
 • Telemark fylkeskommune 
 • Hedmark fylkeskommune  
 • Regionrådet for Fjellregionen 
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Utmarkskommunenes sammenslutning 
 • Østlandsforskning 

Les mer om Euromontana på deres hjemmesider www.euromontana.org/.

Norske styrerepresentanter i Euromontana

 • Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
 • Dag Rønning, Hedmark fylkeskommune
 • Tor Arnesen, Østlandsforskning

Dag Rønning er visepresident i Euromontana. 

 

Den internasjonale fjelldagen

FN har utpekt 11. desember til «The International Mountain Day». Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å aktivt profilere denne dagen. FN legger i god tid ut profileringsmateriell som kan brukes og et valgt tema for året. Men sier samtidig at man gjerne kan velge et eget tema som passer eget område bedre.

nettsidene finner du også eksempler på hvordan dagen feires i ulike deler av verden.

I 2015 feiret vi dagen på Fjellkonferansen 2015.


Publisert 29. september 2015, oppdatert 12. desember 2016.