Landbruk

Fjellnettverket arbeider aktivt for å følge opp politikk som legger til rette for landbruk over hele landet. Landbruket og primærnæringene utgjør et svært viktig del av næringsgrunnlaget i fjellområdene.

Fjellnettverket har som målsetning å:  

  • Øke fokuset på fjellandbruket og synliggjøre hvordan fjellandbruket bidrar til matproduksjon av høy kvalitet og øker selvforsyningsgraden i Norge. 

  • Arbeide for at rammevilkårene for fjellandbruket bedres gjennom
    • Styrking av forskning, utvikling og kapasiteten i fjellandbruket
    • Økt bruk av utmarksressurser og statens forvaltning av disse

Publisert 29. september 2015, oppdatert 23. september 2019.