Landbruk

Fjellregionsamarbeidet arbeider aktivt for å følge opp politikk som legger til rette for landbruk over hele landet. Landbruket og primærnæringene utgjør et svært viktig del av næringsgrunnlaget i fjellområdene.


Publisert 29. september 2015, oppdatert 29. mars 2019.