Fjellpolitikk

Fjellnettverket har hovedoppgave å arbeide opp mot politiske beslutningstakere og styresmakter for å styrke en politikk som bidrar til gode levekår i fjellområdene.

Fjellnettverket er en pådriver for at ressursene og verdiene i fjellområdene gir grunnlag for utvikling og trivsel. For å sikre gode livsvilkår i fjellområdene jobber Fjellnettverket for en nasjonal fjellpolitikk som styrker bærekraftig næringsutvikling, sysselsetting og folketallsutvikling i fjellet.


Publisert 23. september 2019, oppdatert 23. september 2019.