Kontakt oss

Fjellnettverket holder til på Geilo. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger på arbeidet vårt, ta gjerne kontakt.

Kari Randen, daglig leder
Telefon: 990 11 098

Elin Halland Simensen, prosjektleder mat og reiseliv
Telefon: 995 94 922

Postadresse: 
Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Besøksadresse:
Reiselivssenteret på Geilo, Vesleslåttvn. 13, 3580 Geilo


 
Kontaktpersoner hos medlemmene:
Buskerud fylkeskommune: Arve Vannebo 
Oppland fylkeskommune: Morten Aas 
Hedmark fylkeskommune: Torunn Kornstad
Telemark fylkeskommune: Heidi Jønholt

Fjellregionen i Hedmark: Rune Jørgensen
Regionrådet i Hallingdal: Knut Arne Gurigard
Nord-Gudbrandsdal regionråd: Frode Damstuen
Midt-Gudbrandsdal regionråd: Irene Teige Killi
Vest-Telemarkrådet: Anne Aasmundtveit

Valdres Natur- og Kulturpark: Jørand Ødegård Lunde
Setesdal Regionråd: Signe Sollien Haugå
Lillehammer Regionen: Henning Holmbakken
 

Krødsherad kommune: Ingen oppnevnt
Nordre Land kommune: Bente Øverby
Tinn kommune: Jenny Fossum Grønn
Vinje kommune: Dorthe Huitfeldt 
Nore og Uvdal kommune: Målfrid Toeneiet

 

 
Publisert 28. september 2015, oppdatert 4. februar 2020.