Kontakt oss

Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge der fjellet er en viktig del av ressursgrunnlaget. Nettverket arbeider for sette viktige spørsmål for fjellbygdene på dagsorden for å skape livskraftige bygder.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Spørsmål til sekretariatet kan rettes til:
Monica Eriksson, sekretariatsleder
Telefon 48 13 32 40

Postadresse: 
Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 307 Drammen

Besøksadresse:
Reiselivssenteret på Geilo, Vesleslåttvn. 13, 3580 Geilo


 
Kontaktpersoner hos medlemmene:
Buskerud fylkeskommune: Trond Myrland og Hilde Beate Aarø 
Oppland fylkeskommune: Morten Aas 
Hedmark fylkeskommune: Torunn Kornstad
Telemark fylkeskommune: Heidi Jønholt

Fjellregionen i Hedmark: Rune Jørgensen
Regionrådet i Hallingdal: Knut Arne Gurigard
Nord-Gudbrandsdal regionråd: Ole Aasaaren
Midt-Gudbrandsdal regionråd: Irene Teige Killi 
Valdres Natur- og Kulturpark: Jørand Ødegård Lunde
Setesdal Regionråd: Signe Sollien Haugå

Hjartdal kommune: Anne Bamle
Krødsherad kommune: Ingen oppnevnt
Nordre Land kommune: Bente Øverby
Tinn kommune: Oddmund Olesrud
Vinje kommune: Dorthe Huitfeldt 
Øyer kommune: Henning Holmbakken


Publisert 28. september 2015, oppdatert 27. mars 2017.