Kontakt oss

Fjellnettverket holder til på Geilo. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger på arbeidet vårt, ta gjerne kontakt.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kari Randen, daglig leder
Telefon: 99 01 10 98

Postadresse: 
Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 307 Drammen

Besøksadresse:
Reiselivssenteret på Geilo, Vesleslåttvn. 13, 3580 Geilo


 
Kontaktpersoner hos medlemmene:
Buskerud fylkeskommune: Arve Vannebo 
Oppland fylkeskommune: Morten Aas 
Hedmark fylkeskommune: Torunn Kornstad
Telemark fylkeskommune: Heidi Jønholt

Fjellregionen i Hedmark: Rune Jørgensen
Regionrådet i Hallingdal: Knut Arne Gurigard
Nord-Gudbrandsdal regionråd: Frode Damstuen
Midt-Gudbrandsdal regionråd: Irene Teige Killi 
Valdres Natur- og Kulturpark: Jørand Ødegård Lunde
Setesdal Regionråd: Signe Sollien Haugå
Lillehammer Regionen: Henning Holmbakken

Hjartdal kommune: Anne Bamle
Krødsherad kommune: Ingen oppnevnt
Nordre Land kommune: Bente Øverby
Tinn kommune: Oddmund Olesrud
Vinje kommune: Dorthe Huitfeldt 
Nore og Uvdal kommune: Målfrid Toeneiet

 

 
Publisert 28. september 2015, oppdatert 14. september 2018.