Kontakt oss

Fjellnettverket holder til på Geilo. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger på arbeidet vårt, ta gjerne kontakt.

Kari Randen, daglig leder
Telefon: 990 11 098

Elin Halland Simensen, prosjektleder mat og reiseliv
Telefon: 995 94 922

Postadresse: 
Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Besøksadresse:
Reiselivssenteret på Geilo, Vesleslåttvn. 13, 3580 Geilo


 
Kontaktpersoner hos medlemmene:
Viken fylkeskommune: Hilde Beate Arø
Innlandet fylkeskommune: Torunn Kornstad
Vestfold  og Telemark fylkeskommune: Audun Mogen
Trøndelag fylkeskommune: 
Fjellregionen i Hedmark: Rune Jørgensen
Regionrådet i Hallingdal: Knut Arne Gurigard
Nord-Gudbrandsdal regionråd: Frode Damstuen
Midt-Gudbrandsdal regionråd: Irene Teige Killi
Vest-Telemarkrådet: Anne Aasmundtveit
Valdres Natur- og Kulturpark: Jørand Ødegård Lunde
Setesdal Regionråd: Rita Hansen
Lillehammer Regionen: Henning Holmbakken

Krødsherad kommune: Ellen Anne Svartbrenna Bye
Rollag kommune: Annette Finnerud
Tinn kommune: Jenny Fossum Grønn
Vinje kommune: Thor Christiansen
Nore og Uvdal kommune: Målfrid Toeneiet
Røros kommune: Anette Sæter

 

 
Publisert 28. september 2015, oppdatert 7. mai 2020.