Fjellkonferansen 2019

To dagar med diskusjon, inspirasjon og fageleg påfyll samla engasjerte fjellfolk frå Setesdal til Rørøs. Fine bilete og foredrag er no lagt ut.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 28. september 2015, oppdatert 24. juni 2019.