Årets tildeling fra fjellsatsinga er klar

10,3 mill kroner til temaet «ungdom og entreprenørskap».

To millioner til entreprenørskapskompetanse 
Østlandsforskning vil utvikle et klyngesamarbeid for entreprenørskapskompetanse hos ungdom. Nå får de midler fra Fjellsatsinga. 

Fjellsatsinga deler ut midler til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene gjennom et program som er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

- Vi har fått inn 30 søknader. Dette er noen færre en tidligere år, men også forventet fordi vi i år hadde en mer spisset utlysning. Totalt er det søkt om nesten 40 millioner kroner. Søknadene var spredt fra Hedmark til Vestlandet og fra Trøndelag til agderfylkene, sier prosjektleder for Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune, Ola Idar Løkken.

Østlandsforskning er en av ti prosjekteiere som har fått tildelt midler i år. De har tatt initiativ til å utvikle et klyngesamarbeid for fjellområdenes arbeid med entreprenørskapskompetanse hos ungdom. Søknaden er basert på et samarbeid mellom fire ulike geografiske fjellområder/regioner: Hallingdal, Vest-Telemark, Nord-Gudbrandsdal og Fjellregionen (Nord-Østerdal/Sør-Trøndelag).

Total er 10,3 millioner kroner delt ut i 2016 under temaet "Ungdom og entreprenørskap i fjellområdene".

- I utlysningen for 2016 har vi vektlagt entreprenørskap. Nye ideer og andre måter å løse oppgaver og utfordringer på er viktig for å opprettholde og utvikle næringer i fjellområdene. I tillegg har vi hatt fokus på ungdom, sier Løkken.

I tildeling av midlene var det visse kriterier som måtte være oppfylt.

- Om ikke søkerne måtte være en ungdom, så måtte søknadene omhandle entreprenørskap der ungdom er involvert, eller at det er fokus på ungdom i prosjektene.  I tillegg er det i vurderingen, som tidligere, lagt vekt på potensiale for verdiskapning og at det er muligheter for varig næringsutvikling, avslutter Løkken.

Oversikt over alle prosjektene som har fått midler.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder for Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune, Ola Idar Løkken på e-post ola.idar...@oppland.org eller mobil 911 02 012.


Publisert 7. juni 2016, oppdatert 7. juni 2016.