Bærekraftige byer og sterke distrikt

Ragnhild Aashaug deltok 13. mars på høringen i kommunal- og forvaltningskomiteen om stortingsmeldingen «Bærekraftige byer og sterke distrikt».

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 14. mars 2017, oppdatert 14. mars 2017.