Felles innspill til stortingsmelding

Fjellnettverket inviterer alle fjellkommunene i Norge til å bidra til et felles innspill til stortingsmeldingen «bærekraftige byer og sterke distrikter».

Innspillene vil samordnes og tas opp til behandling på styremøtet i Fjellnettverket 2. juni. Frist for tilbakemelding til Fjellnettverket settes til 9. mai.

På KMD sin side om meldinga finner du bakgrunnsinformasjon og foreløpig innspill i saken. 


Publisert 25. april 2016, oppdatert 25. april 2016.