Fjell-forsk-nett etablert

Fjell-forsk-nett er etablert og Kjell Overvåg fra Østlandsforskning er utnevnt som den første styrelederen. Formålet er å styrke forskning på fjellområder og stimulere til en kunnskapsbasert utvikling i fjellområdene.

Forskningsnettverket har hele ti forskningsinstitutter som deltakere.

Les mer om Fjell-forsk-nett på Østlandsforskning sine hjemmesider


Publisert 28. september 2015, oppdatert 14. oktober 2015.