Fjellkonferansen 2015

Fjellkonferansen 2015 ble gjennomført i samarbeid med Fjell-forsk-nett. I to dager var ca. 70 personer samlet på Høgskolen i Lillehammer og på Ilsetra i Øyer, med fokus på en kunnskapsbasert utvikling og fjellpolitikk.

Den internasjonale fjelldagen

Styreleder Gro Lundby og nesteleder Arne Vinje gav oss tydelige retninger for det arbeidet som må gjøres fremover. Deres tale samt presentasjoner fra andre deltakere finnes i rubrikken til høyre. 

Håvard Teigen, professor i regional økonomi og politikk ved Høgskolen i Lillehammer tok oss med på en reise gjennom Norges Fjellpolitikk. Han ble etterfulgt av Martin Price, professor og direktør for «Center of Mountain Studies v/Univeristy of Higlands and Islands i Scotland, som presenterte fjellpolitikken i europeisk og internasjonalt perspektiv. 

Ketil Isaksen fra Meteorologisk Institutt, gav oss en smakebit av klimarapporten, og de konsekvensene det vil få for fjellområda fremover. 

Marianne Lillesköld fra Naturvårdsverket i Sverige viste oss hvordan de i Sverige forsker på fjellområdene i en stor og systematisk satsing gjennom prosjektet «Storslagna fjällmiljø».  

Kjell Overvåg gav oss en status på arbeidet i Fjell-forsk-nett og pekte på utfordringene vi har i Norge.

Dagen ble avsluttet med kåseri om fjell-øl og øl-smaking v/Hans Olav Bråtå fra Østlandsforskning og Arhur Bredli fra Ruten Fjellstue. De representerer ett av prosjektene som har fått midler gjennom satsinga «Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda».

Dag to, markerte vi 11. desember som var den internasjonale Fjelldagen. I Pausen lanserte Østlandsforskning sin nye bok - Fjellbygd eller feriefjell.  

Dag to startet med Ewald Galle, fra «Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management» i Østerrike, som fortalte om Alpin Konvensjonen. Jon Andreas Kolderup fokuserte på hvordan vi skal gjøre Euromontana til en nyttig arena for de norske medlemmene.

Hanne Velure hadde fokus på hvorfor vi trenger en norsk fjellpolitikk. Juli Nåvik Hval, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gav oss et historisk tilbakeblikk i hvor fjellpolitikken har stått i regionalpolitikken, og en status på arbeidet med meldingen om »bærekraftige byer og sterke distrikter». KMD utfordret forsamlingen til å komme med innspill.

Trond Carlsson gav oss gode eksempler på prosjekter som har fått midler fra «Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda» så langt. 

Vi takker Hallvard Grotli som sammen med Jan Edøy, fra Osloregionens Brüsselkontor, Ivar Odnes – fylkespolitiker i Oppland og Tor Arnesen fra Østlandsforskning som holdt engasjementet oppe i en avsluttende debatt. Vår konferansier, Olav Brostrup Müller bandt to innholdsrike og interessante dager sammen til en god helhet. 

Vi takker alle for deltakelsen og håper at konferansen ga gode innspill til videre arbeid og ikke minst innspillet til den nye meldinga om bærekraftige byer og sterke distrikter. 


Publisert 21. desember 2015, oppdatert 19. januar 2016.