Fjellnettverket søker etter daglig leder

Daglig leders viktigste oppgave er saksforberedelser, gjennomføring av tiltak og spille opp saker til diskusjon.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Daglig leder jobber tett med styret. Som daglig leder vil du jobbe med høringer, politiske utspill, påvirkning på nasjonal og regional politikk, kontakt med medlemmer og samarbeidspartnere. Daglig leder har administrativt ansvar for budsjett og økonomi.

Du vil i tillegg lede prosjekter og tiltak igangsatt, arrangere konferanser, ta initiativ til å sette i gang tiltak osv. Kommunikasjonsarbeid, erfaringsdeling mellom områder og informasjonsspredning er viktige oppgaver. Som daglig leder er arbeidsdagene varierte, det er mange baller i luften og mye ulike oppgaver.

Les hele utlysningsteksten

 


Publisert 23. mars 2017, oppdatert 23. mars 2017.