Ledig stilling som prosjektleder for Fjellnettverket

Engasjement som prosjektleder for Fjellnettverkets deltagelse på Internationale Grüne Woche (IGW). Søknadsfrist 13. september 2017.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Som prosjektleder skal du på vegne av Fjellnettverket jobbe med å gjennomføre Fjellregionens deltagelse på IGW i januar 2018. Det finnes tilsvarende prosjektledere for både Fjord-Norge og Trøndelag. Det er etablert en arbeidsgruppe i prosjektet som representerer mat og reiselivsaktører i Fjellregionen. Som prosjektleder må du holde fremdrift etter fastsatt prosjektplan, koordinere arbeidet i arbeidsgruppen, sørge for god informasjonsflyt mellom alle involverte i prosjektet, knytte samarbeid reiseliv og mat og koordinere Fjellregionens arbeid med prosjektleder sentralt i Innovasjon Norge.

Les mer om stillingen


Publisert 4. september 2017, oppdatert 4. september 2017.