Rådsmøte i Fjellnettverket

Fjellnettverket inviterer til rådsmøte 25. februar i Oslo.

Rådsmøtet er det øvste organet i Fjellnettverket. I tillegg til å handsame årsmelding og aktivitetar frå 2019, er det på dette møtet ein vedtek haldingsplan og retning for vidare arbeid. 

Rådsmøtet i Fjellnettverket blir 25. februar. kl.10.00 på Bjørvika Konferansesenter 

Alle medlemmene skal velja representantar til å møte i rådet i Fjellnettverket. Fylkeskommunar og regionråd/kommuneregionar har to plassar kvar, kommunar har ein plass. Det skal òg veljast vararepresentantar.

Saksliste på rådsmøte i Fjellnettverket: 
Åpning med opprop 

Sak 1/20: Godkjenning av innkalling og sakliste 

Styret forslag til vedtak:  
Rådsmøtet godkjenner innkalling og sakliste. 

Sak 2/19: Valg av møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen.  

Styrets forslag til vedtak:  
Forslag blir lagt fram  møtet. 

Sak 3/20: Orienteringssak: Hva er Fjellnettverket og hvordan jobber vi  
Kari Randen, daglig leder Fjellnettverket 

Styrets forslag til vedtak: 
Rådsmøtet tar saken til orientering  

Sak 4/20: Orienteringssak Ny digital fjellindeks  
Knut Vareide, Telemarksforskning  

Styrets forslag til vedtak: 
Rådsmøtet tar saken til orientering. 

Sak 5/20: Årsrapport 2019
Årsrapport for Fjellnettverket 2019  

Styrets forslag til vedtak:  
Rådsmøtet godkjenner Fjellnettverkets årsrapport 2019.  

Sak 6/19: Regnskap 2019  

Styrets forslag til vedtak: 
Rådsmøtet godkjenner regnskapet.   

Sak 7/19Handlingsplan 2021-2022 
Handlingsplan for Fjellnettverket 2021-2022
Styrets forslag til vedtak: 
 
Rådsmøte vedtar handlingsplan for 2021-2022. 

Sak 8/19: Budsjett 2021-22
Budsjett for 2021-2022
Styrets forslag til vedtak: 
 
Rådsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett.  

Sak 9/19: Valg av nytt styre til Fjellnettverket 

Valgkomitèens innstilling til legges fram på møtet 

 Velkomen!

 Vil du melde deg på rådsmøte kontakt dagleg leiar Kari Randen, e-post: kar...@viken.no


Publisert 13. februar 2020, oppdatert 3. mars 2020.