Resolusjon

Rådsmøtet for 2015 er gjennomført og Fjellnettverkets første resolusjon ble vedtatt.

Fjellnettverket ønsker å sette fokus på en nasjonal og helhetlig fjellpolitikk. Denne politikken skal være med på å tydeliggjøre den store betydningen fjellområdene har for Norge i dag. I resolusjonen er det lagt vekt på tre hovedområder; Fjellandbruket, reiselivet og statlige arbeidsplasser til distriktene. Alle de tre temaene er sentrale for fjellområdene og  er med på å forsterke nærings- og sysselsettingsutviklingen. 

Fjellnettverkets resolusjon 2015.


Publisert 28. september 2015, oppdatert 11. januar 2016.