Søk midler fra Fjellsatsinga

Ni millioner skal fordeles på fremtidens byggeløsninger i fjellområdene. Lokale byggematerialer og klimavennlighet er blant årets stikkord.

Ni millioner skal fordeles på fremtidens byggeløsninger i fjellområdene. Lokale byggematerialer, estetikk, bærekraft og klimavennlighet er stikkord for årets utlysning.

Dette er siste året av det femårige programmet som er finansiert av Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD). Søknadsfrist er 7. april 2017.

- Vi har hatt en spennende prosess i referansegruppa før vi valgte retningen for årets utlysning, forteller Morten Aas, som er prosjektleder for Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune.

Den overordnede målsettingen for programsatsingen er at prosjektene skal styrke grunnlaget forøkonomisk verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene ved å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet.

- Vi ser at fjellområdene med økt bevissthet rundt fremtidens byggekultur har en arena de kan gripe for å styrke næringsvirksomheten og få økt sysselsetting. Byggeaktiviteten i fjellområdene er særlig stor i hytte- og fritidsboligmarkedet, men utlysningen favner like gjerne prosjekter i tettsteder og fjellbygder, forteller Aas.

Utlysningen gir nærmere detaljer og angir eksempler på problemstillinger som søknadene kan fokusere på. Aas er tydelig i sin oppfordring om å være kreativ i utformingen av prosjekter.

Hvem kan søke

Pengene skal fordeles til prosjekter i alle fjellkommuner i Sør- og Midt-Norge. Det vil si kommuner som har minimum 50 prosent av arealet over 700 meter over havet (600 meter over havet i Nord-Trøndelag). 77 kommuner i Sør- og Midt-Norge ligger etter denne definisjonen i fjellområdene.

- Det forutsettes samarbeid på tvers av fagområder/bransjer og/eller geografi i søknadene.

Enkeltbedrifter kan ikke stå som eneste søker, men bedrifter i nettverkssamarbeid er velkomne. Erfaringsmessig gir det god effekt å koble sammen aktører fra privat sektor, offentlig sektor og kompetansemiljø, sier Aas.

Eksempler på samarbeidspartnere i denne type prosjekter kan for eksempel være forsknings- og kompetansemiljøer, arkitekter, byggherrer, hytteutbyggere, tomteutviklere, grunneiere, trearbeidendeindustri, massivhusprodusenter, regionråd, kommuner, kunnskapsparker og næringshager.

Aas forteller at søknadene vil vurderes på bakgrunn av temaet for utlysningen, relevans prosjektet har med tanke på å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene, geografisk nedslagsfelt og overføringsverdi.

Søkeprosess og krav til innhold

Prosjektsøknaden skal inneholde:

  • Hvorfor skal dette prosjektet gjennomføres?
  • Målsetninger – hva skal prosjektet oppnå?
  • Kort og konkret beskrivelse av hvordan prosjektet er tenkt gjennomført
  • Milepælplan som viser delresultater, framdrift i arbeidet og tidsbruk
  • Kostnadsoverslag og finansieringsplan

KMD`s midler finansierer opp til 50 % av prosjektutgiftene. Prosjektene må avsluttes i løpet av 2019. Tildeling av midler blir avgjort innen utgangen av mai måned.

Alt om Fjellsatsinga finner du her 

Hvis du har spørsmål ta kontakt med prosjektleder for Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune, Morten Aas eller mobil: 410 41 981.

 


Publisert 21. februar 2017, oppdatert 21. februar 2017.