Utlysning av midler - "Fjellet som fritidsarena"

Oppland fylkeskommune lyser nå ut prosjektmidler for "Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene" på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Temaet denne gang er "Fjellet som fritidsarena".

Den overordnede målsetningen for programsatsingen er at prosjektene skal styrke grunnlaget for økonomisk verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene ved å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet.

Se hele utlysningsteksten med spesifikasjoner her. 


Publisert 28. september 2015, oppdatert 14. oktober 2015.