Uttale til jordbruksmeldinga

Styret i Fjellnettverket meiner at dersom tiltaka i den nye jordbruksmeldinga blir gjennomført, vil dette vere med på å bygge ned fjellandbruket, og dermed også fjellbygdene våre.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Landbruket er ei svært viktig næring for fjellområda i Sør-Noreg. Styret i Fjellnettverket meiner at forslaga i jordbruksmeldinga vil føre til ein ytterlegare nedgang i den reelle sjølvforsyninga, med mindre vekt på nytting av lokale beite- og utmarksressursar. 

Les uttale til jordbruksmeldinga frå Fjellnettverket.pdf


Publisert 13. februar 2017, oppdatert 13. februar 2017.