Videreføring av «Fjellsatsinga»

Rådsmøtet i Fjellnettverket oppfordrer regjeringen til å videreføre og styrke verdiskapingsprogrammet for næringsutvikling i fjellområdene.

Tilbakemeldinger viser så langt at regjeringens satsing gir resultater og har vært vellykket. Midlene har bidratt til verdiskaping og omstilling på flere områder. Til nå er det arbeidet med områdene: fjellmat, fjellet som fritidsarena, ungdom og entreprenørskap og framtidens byggeløsninger. De femti millionene over fem år har fremmet verdiskaping på tvers av regionene, samarbeid, nettverk og bidratt til fokus på vekstpotensialet i distriktene.

Fjellmidlene utgjør en forskjell for utviklingen i fjellområdene i Norge, potensialet er stort på flere områder enn de som har vært valgt til nå. Bærekraftig utvikling, vekst på grunnlag av egne ressurser og innovasjon med sterke stimuli til samarbeid over de tradisjonelle fylkesgrensene er unik, og bør etter vår vurdering fortsette.

Vi oppfordrer Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Oppland fylkeskommune til å innkalle alle som har fått dra nytte av midlene til en samling, slik at det kan gjøres opp en status som grunnlag for videre satsing. 

De tilbakemeldinger Fjellnettverket har fått fra medlemmene indikerer at det både vil være store muligheter til å bidra til økt verdiskaping med flere tiltak innenfor de temaer som så langt har vært valgt og på en rekke andre viktige samfunnsområder i fjellområdene.   

 


Publisert 9. juni 2017, oppdatert 9. juni 2017.