Årsmeldinger

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Årsmelding 2016.pdf - vedtatt på Tynset 9. juni 2017

Årsmelding 2015.pdf - vedtatt i Oslo 1. februar 2016

Årsmelding 2014-2015.pdf - vedtatt på Skinnarbu 5. juni 2015

Årsmelding 2013-2014.pdf - vedtatt på rådsmøte i Trysil 17. juni 2014

Årsmelding 2012-2013.pdf - vedtatt på rådsmøte i Jølster 29. mai 2013


Publisert 28. september 2015, oppdatert 27. juni 2017.