Medlemmer

Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge. Nettverket arbeider for å sette viktig spørsmål for fjellbygdene på dagsorden for å skape livskraftige bygder.

Fjellregionsamarbeidet har definert til å være et nettverk for områder i Sør-Norge der fjellet er en viktig del av ressursgrunnlaget. Nettverket er åpent for kommuner, regionråd / kommuneregioner og fylkeskommuner.

 

Medlemmer

Fylkeskommuner:

Regionråd:

Kommuner:

Medlemskontingent pr 1. januar 2015

Fylkeskommune:   
Grunnavgift kr 50 000 og kr 1,70 pr. fjellinnbygger (innbyggere i fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner definert av ØF-rapport 08/2010)

Regionråd: 
Kr 3,00 pr innbygger, men maksimum kr 65 000.

Kommuner:
Kr 3,00 pr innbygger

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og skal gå til dekning av møter, sekretariat og prosjekter i samsvar med handlingsprogram fastsatt av årsmøtet.


Publisert 28. september 2015, oppdatert 29. juli 2019.