Samarbeidspartnere

Fjellnettverket ønsker å ha tett kontakt med organisasjoner og nettverk som berører de politikkområdene vi arbeider med.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ta gjerne kontakt for å diskutere mulig samarbeidsavtale.

Samarbeidspartnere:


Publisert 30. juni 2016, oppdatert 2. desember 2016.