Fylkeskommunen deler ut stipendier og priser for over 600 000 kroner

Buskerud fylkeskommune deler hvert år ut en rekke stipend og priser. Forslags- og søknadsfrist for flere av de er 1. oktober.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Carsten Øhrn

Les også: Disse fikk Buskerud fylkets kultur- og idrettspriser 2016

Nå lyser Buskerud fylkeskommune ut en rekke stipend og priser:

  • Gründerpris: 50 000

  • Trafikksikkerhetspris: 15 000

  • Beste entreprenørskapsskole i Buskerud: 50 000

  • Fylkeskulturpris: 50 000

  • Fylkesidrettspris: 50 000

  • Fem utviklingsstipend innen kultur: 20 000 hvert stipend

  • Fem utviklingsstipend innen idrett: 20 000 hvert stipend

  • Årets idrettsanlegg: 50 000

  • Årets fylkeskunstner: 150 000 arbeidsstipend

Begrunnede forslag og søknader merkes og sendes på aktuelle søknadsskjema;

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563, 3007 Drammen eller på e-post til postm...@bfk.no

Her finner du fullstendig oversikt over frister og mer informasjon om stipend og priser.Publisert 8. september 2017, oppdatert 14. september 2017.