Har du søkt videregående skole?

I sommer må du svare på tilbud om skoleplass. Se viktige datoer og frister.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Du svarer på tilbud om skoleplass på vigo.no.

BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte.

Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen.

 

Hovedinntaket er tilgjengelig på vigo fra 5. juli
- Svarfrist 14. juli

Andreinntaket er tilgjengelig på vigo fra 5. august
- Svarfrist 14. august

Skolestart er 21. august.

 

Les mer om inntak til skole


Publisert 27. juni 2017, oppdatert 27. juni 2017.