Inviterer til innspillsmøte

28. august: Innspillsmøte for handlingsprogram 2019 - Kulturminnekompasset - regional plan for kulturminnevern.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kulturminnekompasset – regional plan for kulturminnevern for Buskerud 2017-2017 ble vedtatt av fylkestinget i april 2017.

Planen har som hovedmålsetting «Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig utvikling.»

Planen er ment å være en samarbeidsplattform for alle kulturarvaktører i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune vil nå invitere kommunene i Buskerud, kulturarvaktører og ellers alle interesserte til et innspillsmøte i forbindelse med rulleringen av handlingsprogrammet til Kulturminnekompasset.

Vi vil gjerne ha innspill til tiltak  til neste års handlingsprogram. Tiltakene i handlingsprogrammet skal bidra til at planens målsettinger nås.

Møtet arrangeres på Skur 1 - Drammens havn 28.08.18 fra kl 10.00-14.00. Adressen er: Tollbukaia, Hans Kiærs gate 1c.

Påmelding til møtet gjøres her: https://easyfact.no/reply/bkacftemkd

Påmeldingsfrist: 20. august 2018

Skur 1 Maritim Storstue


Publisert 2. juli 2018, oppdatert 2. juli 2018.